پایان نامه ارشد

c (386)

موسسه آموزش عالی خاتم گروه مهندسی مالی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مالی عنوان پایان نامه اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (387)

واحدچالوس دانشکده کشاورزی گروه صنایع چوب و کاغذ پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ عنوان: بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی فیلم حاصل از نانوفیبر سلولز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (388)

موسسه آموزش عالي آمل ـ آمل(غيردولتي ـ غيرانتفاعي) بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان The survey of relationship between the ergonomics and quality customer service استاد راهنما: جناب آقای دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago