پایان نامه ارشد

c (390)

دانشگاه علوم و فنون مازندران پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-صنایع برنامه زمانبندی تولید پیشرفته چند دورهای با تقاضای احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدی اساتید راهنما: دکتر ایرج مهدوی دکتر علی تاجدین استاد مشاور: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (402)

عنوان: طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس فصل اول کلیات 1- کلیات 1- 1- مقدمه کیفیت را می توان به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (392)

دانشگاه شمال دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری پیش بینی تقاضا برای بیمه عمر در ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (403)

موسسه آموزش عالی خاتم گروه مهندسی صنایع پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری عنوان: عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP (مطالعه موردی: شرکت داروسازی ایران داروک) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (393)

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ایوانکی گروه مهندسی صنایع پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع عنوان پایان‌نامه: تجزیه و تحلیل اقتصادی کشاورزی برنج در استان مازندران و راهکارهایی در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (404)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع – صنایع عنوان/موضوع : ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (394)

شـماره : ………………………………………………………. تـاریخ : ………………………………………………………… پیوست : …………………………………………………….. باسمه تعالی فرم تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه تحصیلی اینجانب فریدون حبیب زاده بوکانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی صنایع گرایش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (395)

دانشگاه یزد دانشكده مهندسي صنايع پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع- صنايع عنوان: تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کمک الگوریتم های متاهیوریستیک در شرکت صنایع برق زاویر نگارنده: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (396)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مهندسی صنایع پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی صنایع-مهندسی صنایع عنوان: تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (385)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد M.S.C رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع-صنایع موضوع: انتخاب تأمین کنندگان توسط مدل سازی ریاضی چند هدفه و تئوری مجموعه های راف با در ادامه مطلب…

By 92, ago