پایان نامه ارشد

c (445)

زیر گوش شما آن شب در آن مجلس گفته بودم: «من میرزا فتحعلی آخوندزاده دربندی هستم.» نیما یوشیج تقدیم به مادر مهربانم که در نوشتن این پژوهش به من امید می بخشید. چکیده این پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (446)

دانشکده خبر گروه علوم ارتباطات عنوان:‌ بازنمایی انگاره‌های هویتی در فیلم‌های بهمن قبادی استاد راهنما:‌ خانم دکتر حوریه دهقان‌شاد استاد مشاور: خانم دکتر مهناز رونقی نام دانشجو : یاسر کریمی چکیده: در این تحقیق سعی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (449)

برّرسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک استاد راهنما: دکتر بهروز محمودی بختیاری استاد مشاور: دکتر اردشیر صالح پور پژوهشگر: پرستو شاه محمدی فصل اوّل: مقدمه/ کلیّات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (418)

دانشــگاه یــــزد دانشکده معدن و متالورژی گروه استخراج معدن پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (408)

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبین الملی جلفا پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک گرایش:تبدیل انرژی عنوان: بررسی چیدمان ساختمانها و برجها جهت جلوگیری از تمرکزآلودگی هوا در هوای کلان شهرتبریز استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (419)

دانشگاه یزد دانشکده معدن و متالورژی گروه استخراج معدن پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی 2 بوکسیت جاجرم با استفاده از روش‌های تحلیلی و عددی استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (409)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشکده مکانیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید عنوان بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (421)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشکده مکانیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب-اکسید مس در میکروکانال مستطیلی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (428)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر دانشكده مكانيك پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.Sc گرايش مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي مدلسازي با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS و بررسي تجربي نيروها در ادامه مطلب…

By 92, ago